Ze života obce

ŠABAT ZACHOR A SVÁTEK PURIM

ŠABAT ZACHOR A SVÁTEK PURIM

Esteřin půst držíme obyčejně v předvečer svátku, 13. dne měsíce adaru. Vzhledem k tomu, že Purim začíná ihned po zakončení šabatu a o šabatu je zakázáno se postit, držíme tzv. předsunutý Esteřin půst zítra, ve čtvrtek 21. března od 4.24 do 18.57 hodin.

Poděkování Statutárnímu městu Frýdek Místek

Židovská obec děkuje, že Statutární město Frýdek Místek poskytlo neinvestiční dotaci na údržbu židovského hřbitova ve Frýdku Místku, a dále také finančně přispělo na opravu plotu a brány.

Pietní akt k 85. výročí křišťálové noci

Pietní akt k 85. výročí křišťálové noci

Pietní akt zahájil předseda Beit Silesia Zdeněk Jeník, rabinka Tanya Segal zazpívala píseň Eli, Eli a Mgr. Petr Aharon Tesař popsal příčiny a pozadí říšského pogromu "Křišťálová noc".

Pozvánka na pietní akt

Pozvánka na pietní akt

Židivská obec Ostrava si Vás dovoluje pozvat na pietní akt u příležitosti 85. výročí KŘIŠŤÁLOVÉ NOCI při níž byla vypálena také opavská synagoga.

Další stolpersteiny v Ostravě

Dne 20.září 2023 bylo v Ostravě položeno dalších 20 kamenů zmizelých.

Stolpersteine pro rodinu DEMNER

Stolpersteine pro rodinu DEMNER

Položení kamenů zmizelých – Stolpersteine pro rodinu DEMNER 17. září 2023 v 10.30 hodin na Zámeckém náměstí ve Frýdku-Místku.

Roš Ha-šana 5784

Roš Ha-šana 5784

Letošní Roš hašana připadnul na Šabat, takže jsme nejprve zahájili Kabalat Šabat v modlitebně Židovské obce v Ostravě.

Purim

Purim

6. března 2023 neboli 14. adaru jsme oslavili na obci svátek Purim. Někteří z nás přišli tradičně v maskách, takže byla přítomna královna Ester, král Achašveroš, mušketýr, Japonka, egyptská žába a další.

OSLAVILI JSME NOVÝ ROK STROMŮ – Tu Bi-Švat

OSLAVILI JSME NOVÝ ROK STROMŮ – Tu Bi-Švat

V neděli v 17.00 hodin jsme se sešli ve společenském sále  naší Židovské obce v Ostravě, abychom společně oslavili jeden z Nových roků našeho kalendáře a to Tu Bi-Švat a to za přítomnosti a pod vedením naší milé rabínky Tanyi Segal.

Příběh světla, které nezhasne

Příběh světla, které nezhasne

Třetí chanukovou svíci jsme zapálili při setkání členů naší obce dne 20. prosince 2022 a společně oslavili nádherný svátek Chanuka.

Radost z Tóry roztančila synagogu

Radost z Tóry roztančila synagogu

Jako každý rok, i letos oslavili členové, přátelé a příznivci naší židovské obce svátek Simchat Tora (Radost z Tóry) v krnovské synagoze.

Vzpomínkový akt

Vzpomínkový akt

Ostrava si v těchto dnech připomíná nešťastné výročí osmdesáti let  čtyř zářijových terezínských transportů, které tak znamenaly zánik rozsáhlé židovské populace ve městě. 

Pozvánka na oslavu svátku Roš Ha-šana

Pozvánka na oslavu svátku Roš Ha-šana

Židovská obec v Ostravě Vás srdečně zve na oslavu židovského svátku ROŠ HAŠANA (Nový rok 5783) v pondělí 26. září 2022 v 16.00 hod. 

Pozvánka na vzpomínkový akt

Pozvánka na vzpomínkový akt

Židovská obec v Ostravě Vás srdečně zve na vzpomínkový akt v úterý 13. září 2022 v 17.00 hod. před Hlavním nádražím v Ostravě k 80. výročí transportů ostravských Židů do Terezína.

Návštěva pana vyslance Spolkové republiky Německo

Návštěva pana vyslance Spolkové republiky Německo

Ve čtvrtek dne 19. května jsme na základě žádosti z velvyslanectví SRN přivítali vyslance (zástupce velvyslance) pana Dr. Hanse-Petera Hinrichsena, který při příležitosti své dvoudenní návštěvy Ostravy požádal Židovskou obec v Ostravě, aby mu zprostředkovala návštěvu židovských památek v Ostravě.

Výlet do Brna za židovskými památkami

Výlet do Brna za židovskými památkami

V neděli dne 22. května 2022 jsme se vydali opět (po třech letech) na poznávací výlet, tentokrát do Brna, abychom se seznámili s historií židovské komunity, která žila a působila v Brně a zanechala tam po sobě významnou stopu.

TRYZNA 2022

TRYZNA 2022

Dne 1. května 2022 v 10.00 hodin jsme se sešli v obřadní síni nového židovského hřbitova proto, abychom si připomněli Jom ha-šoa - Den vzpomínek na oběti holocaustu.
V tento den, Jom ha-šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura – Den holocaustu a hrdinství je připomínkou událostí druhé světové války.

Pesach 5782

Pesach 5782

Po dvou letech covidové pauzy, kdy oslavy svátku Pesach probíhaly pouze virtuálně na Zoomu, se členové Židovské obce v Ostravě sešli na oslavě, která se konala dne 15. 4. 2022 v  Ostravě.

Znovuotevření Velké synagogy v Plzni

Znovuotevření Velké synagogy v Plzni

Dne 10.dubna 2022 proběhlo slavnostní znovuotevření Velké synagogy v Plzni. Rekonstrukce trvala 3 roky a náklady 100 milionů korun zaplatila Evropská unie společně s městem Plzeň.

Purim 2022

Purim 2022

Dne 16. března 2022 jsme se opět po dvou letech sešli na naší obci, abychom za přítomnosti naší milé rabbi Tanyi Segal společně oslavili svátek Purim. Přečetli jsme Megilat Ester, vypili hodně vína a skvěle jsme i hodovali. Bylo pro nás nesmírně příjemné se po dlouhé přestávce zase všichni vidět.

Ve smuteční síni může vzniknout kolumbárium

Ve smuteční síni může vzniknout kolumbárium

Další využití staré smuteční síně na městském hřbitově řeší představitelé valašskomeziříčské radnice. Vzniknout by zde mohl prostor pro umístění pohřebních uren.

TEMPLFEST - program, fotogalerie

TEMPLFEST - program, fotogalerie

IX. ročník festivalu židovsko - křesťanské kultury a dialogu. Templfest je ostravským festivalem, který se soustavně, již 8 let věnuje židovsko-křesťanské kultuře.

Pozvánka - den otevřených dveří

Pozvánka - den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří Židovské obce v Ostravě v neděli dne 6. září 2020 od 13.00 hod. do 17. hod.

Odhalení pamětní desky na Čeladné

Odhalení pamětní desky na Čeladné

27. června 2020 byla v obci Čeladná odhalena pamětní deska jako připomínka na naše občany, kteří byli za II. světové války rasově persekuováni.

Přednášky Maharal – Stezka návratu

Přednášky Maharal – Stezka návratu

logo nfohCyklus volně na sebe navazujících 8 přednášek na téma návratu k B-hu (hebr. Tešuva) podle knihy pražského Maharala – Rabi Jehudy Livy Ben Becalela, známého jako Rabi Löw. Knihy „Stezka návratu" pro účastníky zajištěny. Přednášky probíhají v prostorách ŽO v Ostravě.

MACCABI FUN RUN běh po židovskou komunitu

MACCABI FUN RUN běh po židovskou komunitu

Dne 24. května 2020 se uskutečnil MACCABI FUN RUN běh pro židovskou komunitu. Tento běh pořádá Maccabiah a místní spotovní organizace sdružující tisíce Židů.

Šavuot

Šavuot

Svátek Šavuot je jedním ze tří poutních svátků a svým způsobem vyvrcholením židovského roku, kdy národu Izrael byla darovaná Tóra. Letos jsme se na tento svátek pečlivě připravovali počítáním Omeru už od Pesachu. Každý večer jsme měli možnost připojit se na Zoom a počítat společně. Rabínka Tanya Segal nás seznámila s kabalistickým výkladem jednotlivých dnů.

Jom hašoa a Tryzna v Ostravě

Jom hašoa a Tryzna v Ostravě

Letošní Jom hašoa se odehrával ve virtuálním prostoru. Židovská obec v Praze uskutečnila vzpomínku na zavražděné během Šoa prostřednictvím facebooku. Veřejné čtení jmen obětí holocaustu proběhlo na internetové stránce Institutu Terezínské iniciativy a na sociálních sítích. K této akci jsme se připojili také z Krnova nahrávkou ze synagogy, kdy byly přečtena jména krnovských Židů. V Izraeli byla oficiální ceremonie dne Jom hašoa ve hagvura přenášena on-line bez účasti veřejnosti.

Purimové masky

Purimové masky

Když jsme si začátkem března připravovali purimové masky, tak jsme ještě netušili, že o několik dnů později je budeme nosit všichni povinně. Jaký význam mají masky při svátku Purim? Symbolizují, že ve svitku Ester je mnoho skrytého. V celém příběhu zůstává Hospodin skrytý, a přesto vnímáme Jeho působení. Krásná dívka s perským jménem Ester skrývá, že má židovské jméno Hadasa. Ale v rozhodující chvíli masku sundá, přizná se ke svému národu a pomůže k jeho záchraně.

Jak jsme letos oslavili Pesach 5780

Jak jsme letos oslavili Pesach 5780

Způsob oslavy letošního Pesachu byl ovlivněn celosvětovým nepřítelem koronavirem. Když byl vydán v březnu zákaz shromažďování, kontaktovala jsem Martu z Beit Kraków, zda můžeme mít společný virtuální Kabalat Šabat. Měli jsme již zkušenost s aplikací Zoom, kterou jsme použili při svátku Tu-bišvat. Tehdy byla naše rabínka Tanya Segal v Izraeli a připojila se k programu v krnovské synagoze.

Jak slaví Velikonoce židé?

Jak slaví Velikonoce židé?

REGION OPAVSKO | úterý 7. duben 2020
Odpověď na otázku v titulku je jednoduchá. Židé Velikonoce neslaví. Letos ovšem shodou okolností připadá termín křesťanských Velikonoc na velký židovský svátek Pesach. Je to svátek mnohem starší, a jelikož prvními křesťany byli převážně Židé, některé symboly a rituály Velikonoc mají svůj původ právě v Pesachu. Rozdílů je zde ale také hodně. 

Doporučení Židovské obce v Praze

Vážení členové, milí přátelé,
je naší povinností Vás plně informovat o pragmatických důvodech, proč společnost v čele s naší politickou reprezentací, řeší infekci virem Covid -19 tak radikálním způsobem. Je epidemiologickým předpokladem, že se velká část populace v nejbližších několika týdnech tímto virem nakazí.

Omezení provozu ŽOO a ADP Tikvah

Vážení členové a milí kolegové,
K 16. 3. 2020 bylo Vládou ČR vydáno usnesení o přijetí krizového opatření o volném pohybu osob. Chceme Vás ubezpečit, že každý den pracujeme s informacemi ohledně nákazy koronavirem a ráda bych Vás informovala o tom, že jsem aktuálně ve spojení s krizovým štábem (s krizovým pracovníkem paní Alenou Ševčíkovou a sociální pracovníci s paní Radmilou Hrouzkovou) a také s Vámi sdílím některé výstupy, které aktuálně uvádíme do praxe.

TEMPLFEST - ZMĚNA PROGRAMU!!!!!!!!

Židovská obec v Ostravě v součinnosti se zapsaným spolkem ELAIA upozorňují, že v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020 č.j.: MZDR 10666/2020- 1/MIN/KAN, k ochraně členů, členek, zaměstnanců a návštěvníků festivalu, z důvodu prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2, vydává toto mimořádné opatření:

Akce Nisko - první evropský transport Židů vyrazil z Ostravy

Akce Nisko - první evropský transport Židů vyrazil z Ostravy

Smutné prvenství, o kterém jste možná nevěděli. Ve čtvrtek tomu bude osmdesát let, co vyrazil vůbec první transport evropských Židů v dějinách holocaustu.

80. výročí transportů do Niska nad Sanem

80. výročí transportů do Niska nad Sanem

Pietní akt u památníku před Hlavním nádražím v Ostravě se konal ve čtvrtek 17. října 2019 v 16:00 hod. V 18:00 hodin potom proběhl v Modlitebně Církve bratrské v Ostravě koncert hebrejských písní.

Oslava svátku Roš Ha-šana

Oslava svátku Roš Ha-šana

Fotoglalerie z oslavy svátku Roš Ha-šana s rabbi Tanyou Segal v hotelu Harmony ze dne 30.9.2019.

15. evropská maccabiáda Budapešť 30.7. – 7.8.2019

15. evropská maccabiáda Budapešť 30.7. – 7.8.2019

S hrdostí Vám můžeme oznámit, že dva členové naší obce – Petr Bělík a jeho patnáctiletý syn Šimon Bělík dosáhli skvělých výsledků ve stolním tenisu.

setkání při příležitosti svátku Šavuot

setkání při příležitosti svátku Šavuot

Fotogalerie z oslavy svátku Šavuot v synagoze v Krnově. Neděle 9. června 2019.

Pozvánka na pietní akt

Pozvánka na pietní akt

Židovská obec v Ostravě pořádá dne 12. června 2019 pietní akt k 80. výročí vypálení všech ostravských synagog.

Kontakt

  • Tovární 732/15 | 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
  • +420 737 550 442
  • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
© Petr Sonnenschein
All rights reserved | SPOJENEC