Žádost Židovské obce v Brně Výzkum dlouhodobých důsledků šoa

Vážení přátelé,

před nedávnem jsme zahájili v Brně výzkum dlouhodobých důsledků šoa (holokaustu) na ty, kdo šoa přežili a na jejich potomky. Děkujeme všem, kdo se již do projektu zapojili. Zveme i vás k účasti na studii, která si klade za cíl zjistit, jak ovlivňuje tato extrémně traumatizující zkušenost život přeživších, naší generaci i generaci našich dětí.

Sedmdesát let po konci války se stále potýkáme s následky šoa. Extrémní dlouhodobý stres zanechal následky nejenom na těch, kdo jej přežili, ale často ovlivnil i jejich potomky (mnohokrát byl popsán tzv. syndrom dětí osob přeživších holokaust).

Nově otevřené výzkumné centrum Masarykovy univerzity CEITEC (Středoevropský technologický institut) v Brně – Bohunicích disponuje laboratořemi vybavenými nejmodernější technikou pro výzkum mozku i genetickými a biochemickými laboratořemi. Rádi bychom využili tento výzkumný potenciál pro výzkum některých důsledků šoa na ty, kdo jej přežili, na jejich děti a vnuky. Výzkum sestává ze  zobrazování mozku v NMR (nukleární magnetická resonance), analýza genetických faktorů (ze slin) a tzv. stresových hormonů z malého množství odebrané krve a psychologických dotazníků.

Skupiny osob, které budou vyšetřeny:

  1. Přeživší holokaust (v jakékoliv podobě – koncentrační tábor, v ilegalitě, ukrývaní, odboj, cizí identita…) a jejich děti a vnuci
  2. Přeživší holokaust samotní
  3. Děti a vnuci přeživších
  4. Pro porovnání věkem srovnatelné rodiny, židovské i nežidovské, které nebyly holokaustem zasaženy

Pomůžete nejenom vědě, ale i těm, kdo se s následky šoa potýkají dodnes a možná se dovíte něco i o sobě (například můžete získat NMR snímek svého mozku). Studii podporuje Židovská obec v Brně. Mimobrněnským účastníkům studie můžeme uhradit cestovní náklady (benzín, vlak apod.)

Hlásit se můžete u Mgr. Moniky Fňaškové, telefon: 777 641 558; e-mail: monika.fnaskova@ceitec.muni.cz; adresa: CEITEC MU, Kamenice 5, 625 00 Brno.

Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc          sign

Klub seniorů

Oznamujeme Vám, že Klub seniorů se bude konat dne 6. června 2016 v 10.00 hod. ve společenské místnosti ŽOO za účasti pana kantora J. L. Smělého.

Jen pro členy ŽOO!

Helena Jüngerová