Knihovna

Knihovna na naší obci je pravidelně doplňována o nové tituly, i pro vás může být zdrojem poučení i zábavy. Knihy si můžete prohlédnout či vypůjčit v úředních hodinách obce.

Výpůjční řád

Výpůjční doba knihovny je vždy v úředních hodinách obce, mimo dny spadající na židovské a státní svátky. Půjčování je možné i mimo tyto dny po domluvě se správcem knihovny.

Povinnosti čtenářů:

  • čtenář osobně přebírá zapůjčenou knihu a ručí za ni
  • čtenář zapůjčenou knihu chrání před zničením nebo ztrátou
  • dojde-li k poškození vypůjčené knihy, vyžadujeme za ni plnou náhradu, to je nový výtisk, kopii ztracené nebo zničené knihy nebo finanční náhradu
  • doba zapůjčení je maximálně jeden měsíc. Tato lhůta může být prodloužena po domluvě se správcem knihovny
  • nedodrží-li čtenář výpůjční řád, může být zbaven práva využívat služeb knihovny.

Přístup k internetu

  • Pro členy obce je ve společenské místnosti k dispozici počítač s připojením na Internet.
  • Návštěvu si prosím domluvte na sekretariátu obce tel. 596 621 354.
  • Cena na hodinu práce na internetu činí 5 Kč
  • Více informací a objednávky na sekretariátu obce

Ke stažení